Những thiết kế responsive website ấn tượng

Các thiết kế web Linh hoạt/ Tuỳ biến / Responsive trở nên quen thuộc. Hãy cùng chúng tôi xem các dạng Tuỳ biến web được thiết kế hấp dẫn, ấn tượng.

8 Faces

8-Faces-Welcome-1024x527

Wear You Belong

Belong.-Hand-printed-t-shirts-for-everyone.1-1024x529

Change.org

Change.org-Start-Join-and-Win-Campaigns-for-Change-1024x527

Contents Magazine

Contents-Magazine-a-new-magazine-for-new-school-editorial-1024x471

Dadaab Stories

Dadaab-Stories-1024x478

Design Week

Design-Week-Portland-1024x475

Deux Huit Huit

Deux-Huit-Huit-1024x473

HTC One

Experience-the-new-HTC-One-1024x472

Flow Festival

Flow-Festival-1024x507

Magnus Cederholm

Formfett---Work-Journal-from-Designer-Magnus-Cederholm-1024x474

The Haberdash Fox

Haberdash-Fox-1024x532

Hello Monday

Hello-Monday-1024x488

Arman Hostikyan

Iron-for-Gold-price-Arman-Hostikyan-1024x529

Life in Greenville


Life-in-Greenville-1024x522

Ableton

Music-production-with-Live-9-and-Push-Ableton1-1024x529

ONY Agency

ONY-AGENCY-1024x537

Rally Interactive

Rally-Interactive-1024x542

Sketchin

sketchin-evolutive-experience-design-1024x529

Starbucks Coffee

Starbucks-Coffee-Company-1024x527

The Work Cycle

The-Work-Cycle-Home1-1024x529

Thrive Solo

Thrive-Solo-Beta-Register-1024x477

Trent Walton

Trent-Walton-1024x498

White Lotus Aromatics

White-Lotus-Aromatics-1024x635

Zurb

ZURB-—-Product-Design-Interaction-Design-Design-Strategy1-1024x529

Tags:

  • Show Comments

  • Da Nang

    Thích quá./ thiết kế nhìn mê luôn./ tinh tế quá./

Your email address will not be published. Required fields are marked *

comment *

  • name *

  • email *

  • website *

You May Also Like

Những trang web tuỳ biến có thiết kế sáng tạo (p1)

Chúng ta đã nói rất nhiều về web tuỳ biến (linh hoạt) - responsive ...

Responsive web design: Thế giới Internet nhìn thế nào trong năm 2016

Responsive dĩ nhiên là việc giúp cho khách ghé thăm có 1 trải nghiệm ...

Những trang web tuỳ biến có thiết kế sáng tạo (p2)

Tiếp tục xem những thiết kế web tuỳ biến gây ấn tượng tốt với ...