Bóng đá là môn thể thao vua, là môn thể thao có sức ảnh hưởng lớn nhất, bởi vậy mỗi khi ngày hội bóng đá World Cup diễn ra tất cả những sự kiện đều bị cuốn theo. Chúng tôi đã lựa chọn 15 video quảng cáo hay nhất của Nike, Adidas và những thương hiệu khác. Những quảng cáo này đầy ý tưởng tuyệt vời.

 

 

2010 Pepsi – FIFA World Cup – Oh Africa

 

 

 

2010 Nike – FIFA World Cup – Write the Future

 

 

 

2010 Budweiser – FIFA World Cup – Penalty Kick

 

 

 

2010 Adidas – FIFA World Cup – The Quest

 

 

 

2010 Adidas – Soccer – Fast vs. Fast

 

 

 

2008 Nike – UEFA European Football – Take It To The Next Level

 

 

 

2006 Pepsi – FIFA World Cup – DaDaDa

 

 

 

2006 Adidas – Jose+ 10

 

 

 

2004 Pepsi – Medieval Footballers

 

 

 

2002 Adidas – Footballitis

 

 

 

2002 Pepsi – Free Kick

 

 

 

2002 Pepsi – Sumo Wrestler Football

 

 

 

2002 World Cup Soccer Commercial

 

 

 

2000 Nike – Soccer vs Ninjas

 

 

 

Nike – Good vs. Evil

 

Comments

comments