Cảm hứng thiết kế UI

Bài viết từ François Hoang trên trang abduzeedo.

Hãy khởi đầu năm mới cùng chúng tôi bằng bộ sưu tập các giao diện UI/UX đã được lựa chọn kĩ lưỡng. Các thiết kế được chọn là những hoạt ảnh cực “cool”, với layout phục vụ cho trải nghiệm người dùng. Chúng tôi cũng sẽ kết hợp tất cả các prototypes (phiên bản mẫu) tĩnh, động và thậm chí là sống động.

Trong bộ sưu tập này, chúng tôi sẽ giới thiệu các tác phẩm của Aakash SarvaiyaMaciej DyjakAndrew ChraniotisMarek Leschinger và còn hơn thế nữa.

Thiết kế bởi Aakash Sarvaiya

 

Thiết kế bởi tranmautritam

 

Thiết kế bởi Maciej Dyjak 

 

Thiết kế bởi Maciej Dyjak 

 

Thiết kế bởi Andrew Chraniotis

 

Thiết kế bởi Marek Leschinger

 

Thiết kế bởi Neil彭彭

 

Thiết kế bởi Kamil Glowinski

 

Thiết kế bởi Sebastiaan Scheer

 

Thiết kế bởi Greg Beldam

 

Thiết kế bởi Mansoor Ali

Thiết kế bởi xumin

 

Thiết kế bởi JONDesigner

 

Thiết kế bởi Yiker

 

Thiết kế bởi Jabel Ahmed

Theo abduzeedo

Tags:

You May Also Like

Cuối năm với những thiết kế truyền cảm hứng cho Designer

Chỉ còn vài ngày nữa là kết thúc năm 2017 - chuẩn bị chào ...

Week 24: Hãy phê phán tôi!

“Thiết kế của bạn không phải là công việc nghệ thuật. Nó là một ...

Những tương tác thông minh trong thiết kế UX

Một số trang web tỏ ra tốt hơn nhiều những trang khác, từ tính ...

5 cách để tạo một ứng dụng tốt hơn trên iPad

Chúng ta mới trải qua khoảng 2 năm có sự xuất hiện của iPad. ...

Week 26: Khoảng cách giữa người thiết kế và người sử dụng

Gần đây tôi đã tham gia vào một nghiên cứu người dùng với việc ...