Cảm hứng thiết kế UI

Bài viết từ François Hoang trên trang abduzeedo.

Hãy khởi đầu năm mới cùng chúng tôi bằng bộ sưu tập các giao diện UI/UX đã được lựa chọn kĩ lưỡng. Các thiết kế được chọn là những hoạt ảnh cực “cool”, với layout phục vụ cho trải nghiệm người dùng. Chúng tôi cũng sẽ kết hợp tất cả các prototypes (phiên bản mẫu) tĩnh, động và thậm chí là sống động.

Trong bộ sưu tập này, chúng tôi sẽ giới thiệu các tác phẩm của Aakash SarvaiyaMaciej DyjakAndrew ChraniotisMarek Leschinger và còn hơn thế nữa.

Thiết kế bởi Aakash Sarvaiya

 

Thiết kế bởi tranmautritam

 

Thiết kế bởi Maciej Dyjak 

 

Thiết kế bởi Maciej Dyjak 

 

Thiết kế bởi Andrew Chraniotis

 

Thiết kế bởi Marek Leschinger

 

Thiết kế bởi Neil彭彭

 

Thiết kế bởi Kamil Glowinski

 

Thiết kế bởi Sebastiaan Scheer

 

Thiết kế bởi Greg Beldam

 

Thiết kế bởi Mansoor Ali

Thiết kế bởi xumin

 

Thiết kế bởi JONDesigner

 

Thiết kế bởi Yiker

 

Thiết kế bởi Jabel Ahmed

Theo abduzeedo

Tags:

You May Also Like

Week 8 - 9: Hãy càng ít càng tốt

Thiết kế, hiểu một cách nguyên gốc, là một dấu hiệu ưu tú của ...

5 cách để ngăn ngừa Microcopy kém hiệu quả

Bạn vừatạo ra một trải nghiệm người dùng tốt nhất chưa từng có. Bạn ...

12 thủ thuật eye-tracking

Nhóm nghiên cứu mang tên Eyetrack III vừa xuất bản một bản sơ lược ...

Cảm hứng thiết kế kỳ 2 - Chặng đường đua sáng tạo của các nghệ sĩ

Đầu năm mới là cuộc đua đầy ấn tượng của các nghệ sĩ trên ...