• Week 26: Khoảng cách giữa người thiết kế và người sử dụng

    Gần đây tôi đã tham gia vào một nghiên cứu người dùng với việc tôi quan sát một người sử dụng chính phần mần tôi thiết kế. Với góc độ người sử dụng làm điều gì đó mà anh ta không được hỗ trợ để làm (về lý thuyết) và trong một khoảng khắc tôi nhận ra vấn đề.

tìm kiếm

/ Bài viết hay