• Cảm hứng từ những tác phẩm Photo Manipulations

    Những tác phẩm Photo Manipulations đòi hỏi bạn cần có ý tưởng, biết chụp hình một chút và sau đó tất cả được xử lý bởi kỹ năng Photoshop giỏi để ra đời một tác phẩm ưng ý.

tìm kiếm

/ Bài viết hay