• Louis Danziger

    Trong vài năm trước đây, một phóng viên hỏi Lou Danziger cho một vài lời khuyên dành cho các sinh viên nghệ thuật. Ông đã cho họ 3 từ - "Work. Think. Feel. - Làm việc. Suy nghĩ. Cảm nhận".

tìm kiếm

/ Bài viết hay