• Phong cách chữ cổ điển của Brad Flaherty

    Trong bài này chúng ta cùng ngắm những tác phẩm bằng tay của Brad Flaherty, một Sr. Art Director tại NDG Communications ở La Plata, Maryland. Bài viết chọn ra 14 tác phẩm tuyệt vời từ Instagram feed với gần 10.000 followers.

tìm kiếm

/ Bài viết hay